Större renovering

Att genomföra stora renoveringar av huset kräver en hel del både vad gäller resurser och kunskap om man ska göra det helt själv vill säga. Ska man exempelvis renovera taket, fasaden eller göra stora renoveringar inne i huset finns det en del saker att tänka på.

Ska man renovera sitt tak är det lämpligast att göra detta under sommarhalvåret då vädret är som bäst. En annan viktig sak att tänka på är vilken typ av tak man vill ha, det vill säga om det ska vara plåttak, tegelpannor eller någonting annat. Ett bra tips är att noga jämföra olika alternativ med varandra eftersom det finns både för- och nackdelar med samtliga.

Vid renovering av fasad eller snarare ommålning av densamma, vilket oftast är vad det handlar om, är det viktigt att man skrapar bort all gammal färg innan man börjar måla, i alla fall vad gäller träfasader. Har man en så kallad putsfasad räcker det ofta med att tvätta den ren med jämna mellanrum eftersom dessa ofta håller färgen under ganska lång tid.

Ska man renovera inomhus är det av största vikt att man planerar sitt arbete noga, framför allt om tänkt sig att bo i bostaden under tiden. Ett bra tips är att renovera ett rum i taget och inte börja på nästa förrän det förra är helt klart.