Att bygga bostad

Att bygga en egen villa handlar förmodligen om ett av dina viktigaste beslut i livet. Det kräver planering, kunskap och ibland mer tid än vad som var tänkt från början. Du vet i vilket område du vill bo, har kanske ritat upp ett hus eller använt arkitekt eller går till en hustillverkare och börjar diskutera konkreta byggnadsplaner. Där kan du också få hjälp med att hitta ett redan ritat hus, kanske till och med välja ett modulhus och gå igenom olika stilval. Hela husbygget börjar dock först med tomten.

Olika tomter har olika förutsättningar utifrån topografi och karaktär och vissa kan behöva åtgärdas innan huset byggs varför det är viktigt att veta vad som krävs för att fortsätta med bygget och vilka alternativ som finns på marknaden för att forma marken.

En markkonsult och geoteknisk undersökning kan hjälpa dig att undersöka tomten genom att borra i den och ge dig information om vatten och berg i marken som kan påverka både hur du bör utforma huset och vilka åtgärder som behöver föras in i planeringen. De kan då också ge tips om vilka metoder som ska användas samt vilken utrustning som behövs. Behöver du ta in stora maskiner för jobbet finns ett företag som heter AMAS SVENSKA AB som har bra utrustning till stora jobb som detta.

Om du har köpt en tomt med mycket berggrund och du inte vill ha ett hus med nivåskillnader eller om marken ändå behöver åtgärdas, kanske funderingarna har gått kring bergssprängning. Idag finns det fler alternativ för att förändra berggrundslandskap. Beroende på var din tomt ligger och hur berggrunden ser ut, kan olika alternativ passa.

Om din tomt ligger invid andra hus och du vill minska buller och vibrationer, är inte bergssprängning det lämpligaste valet. En hydraulhammare ger inte samma praktiska problem med vibrationer som vid sprängning eftersom den utnyttjar bergets naturliga sprickor och ger mindre sprängmedelsrester. Detta förutsätter också att berget inte är hårt och osprucket.

Medan en hydraulisk metod bättre är anpassat till mindre mängder berg och kan ta lite tid, går sprängning av berg att utföra snabbt och effektivt oavsett bergart. Däremot kan gränsdragningen för vibrationer i ett tätbebyggt område göra att sprängning inte är möjlig. För sprängning krävs kvalificerat arbete och många säkerhetsåtgärder vilket gör att kostnaden för hydrualhammare och sprängning kan vara svårt att jämföra. I priset måste bortforsling av sprängrester beräknas in och om du har lagt arbetet på entreprenad bör du undersöka om detta ingår.

Att bygga ett hus handlar inte bara om planerna kring själva huset utan också grunden. Se till att vara tillräckling påläst för att slippa oväntade kostnader, grunden är trots allt vad hela bygget ska stå på.