När det är fråga om större renovering och sanering

Innan du sätter igång med renovering kan du vara i behov av en sanering av byggnaden, marken eller rummet. Asbest och mögel är det vanligaste personer behöver saneringshjälp med. Utforska mer här om du behöver professionell hjälp med renovering och sanering.

Sanering av olika orsaker

Det kan finnas flera orsaker till att en byggnad eller mark är i behov av sanering. I vissa fall kan du absolut inte fortsätta renoveringen innan en sanering är gjord.

Mögel är vanligt då det kommer till egnahemshus och du kan då behöva sanera. Ta hjälp av en besiktningsman eller alternativt en mögelhund. När du vet vilken sorts mögel det är frågan om kan du anställa experthjälp eller i vissa fall sanera själv.

Asbest var tidigare vanligt förekommande i många material. Sedan 1982 är det dock förbjudet i Sverige. Hittar du asbest i mark eller byggnader måste du sanera innan du fortsätter bygga eller renovera.

Sanering av större områden

Är du en företagare som köpt mark där sanering är nödvändig kan du få beviljat stöd. Sanering är en ekonomiskt påfrestande kostnad och det blir ofta mycket dyrare än du tänkt dig. Var därför mycket noggrann då det kommer till budgeten innan du påbörjar ett byggprojekt på mark i behov av sanering.