Byte eller renovering av tak

Taket på ditt hus är viktigt för att hålla huset friskt. Ett läckande tak kan ställa till svåra skador som kan bli mycket dyra att åtgärda. Har du tegel-, plåt- eller papptak, se alternativ här! Med rotavdrag blir investeringen förhållandevis låg.

Renovera eller lägga nytt tak

Ett tak ska hålla i många år, men har trots allt en begränsad livslängd. Du bör inspektera taket noga när du köper ett nytt hus och inspektera taket årligen när du är husägare. En god idé är att inspektera både tak, hängrännor och stuprör minst en gång om året. Under höststormar med mycket regn kan i värsta fall resultera i vattenskador.

Olika taktyper

När huset blir äldre behöver du fundera på om det är möjligt att renovera taket eller helt enkelt lägga ett nytt tak. På ett platt hus, där taket inte syns är det vanligt med papptak. Det är ett enklare tak som är kostnadseffektivt att lägga.

Gröna tak

Sedumtak eller ett grönt tak börjar bli mer och mer populärt. Det är ett tak som både miljömässigt och energimässigt är effektivt. Taket består av sedum som har förmågan att rena luften. Småfåglar och insekter har dessutom glädje av växter.