Vatten till fastigheten

Att ha vatten indraget till fastigheten är idag en självklar sak för en som köper en villa. Men vilket vatten som är anslutet beror lite på fastighetens placering, vissa hushåll har kommunalt vatten, vissa har egen brunn.

Kommunalt vatten

VattenDe allra flesta villor idag har vatten indraget och i det flesta fall är det kommunalt vatten som är inkopplat. Det är då kommunen som ser till att ledningar och avlopp fungerar och inte börjar läcka, fram till anslutningspunkten. Om ni kollar detta dokument från uppsalavatten.se, går det att läsa att de står för både produktion och distribution av dricksvattnet men även bortledning av bland annat avloppsvatten. För att finansiera vattenhållningen tas det i kommunen ut en avgift per hushåll vilken bestäms av kommunfullmäktige.

Som fastighetsägare står du sedan för ansvar att ledningarna fungerar från anslutningspunkten och in i din fastighet. Här gäller det att ha koll på vad regelverket säger, om du behöver bygglov eller liknande för installation av ledningarna. När du drar dina ledningar, eller om du köper en fastighet där det redan gjorts, ska det finnas papper på hur alla ledningar är dragna, samt att din fastighet har en vattenmätare.

Egen brunn

Har du istället en egen brunn till fastigheten är det du som ägare, eller den vattenförening ni har i byn, som är ansvariga över att alla ledningar fungerar samt att vattnet är tjänligt att dricka. Här är de därför väldigt viktigt att se till så att ni tar regelbundna vattenprover på vattnet för att se så att det inte innehåller några farliga bakterier eller ämnen.

Det är idag relativt enkelt att ta vattenprov på ditt dricksvatten och det finns ett par bra företag online man kan kontakta. En av den är Renton, ett företag som specialiserat sig på just vattenanalys, vattenfilter och filtermassa. Du kan enkelt fylla i ett kontaktformulär på deras sajt på kostnadsfri analys, så ringer de upp dig inom 24 timmar. Väldigt smidigt.

För att läsa mer om vilka regler och bestämmelser som gäller för fastigheter med egen brunn rekommenderar vi att kolla på Livsmedelsverkets sajt, där finns mycket bra information att hämta.