Välja nytt tak

Att gå från ett sorts tag till ett annat är något som händer många gånger varje år landet över, även om det är mer normalt för husägare att lägga nytt av samma sort. När man dock bestämt sig för att byta tak finns det en del saker att tänka på.

Det första man måste tänka på är vikten. Olika tak väger olika mycket och när huset byggdes är det mycket möjligt att det byggdes för att hålla upp det tak som först lades, men inte något tyngre. Detta är anledningen till varför praktiskt taget alla hus kan byta till plåttak då det är ett väldigt lätt material.

Att veta hur mycket vikt ett tak klarar av är dock något som bör lämnas till en yrkesexpert. Så även om man planerat att lägga taket själv bör man alltid anlita en fackman för att göra en inspektion av takstolarna om man väljer ett tyngre tak än det man har för tillfället.

Det finns även andra saker som kan begränsa valet av tak för ett hus. De främsta av detta är takets lutning. Många hus har en lutning som klarar av mer eller mindre vilket typ av tak som helst, men om man har ett väldigt flackt eller helt platt tak kommer man exempelvis bli begränsad till endast ett fåtal tak som kan hantera bristfällig avrinning. Det står då mellan papp, plåt eller duk av gummi. Igen kan det kanske vara bra att rådslå med en fackman för att veta vad man då borde välja.

Alla tak har sina för- och nackdelar. Det är viktigt att man gör sin egen efterforskning och hittar det som bäst passar en själv och huset. Läs om varje typ av tak och väg fördelar mot nackdelar för att få det bästa möjliga resultatet.

När det väl kommer till skott är det många som tror att sommaren är det bästa tillfället att byta tak. Men sommaren är faktiskt den tid på året då vi ser mest nederbörd, och att jobba med blött material och behöva torka bort vatten är faktiskt mer jobb än att skotta bort snö. Det sagt är troligtvis vår och sen höst det bästa årstiderna att byta taket.

När taket är lagt så gäller det att varje år kontrollera så att inget hänt med det fina taket. Underhåll som gör att man i god tid kan se om något är på gång att hända. Ta för vana att i alla fall en gång om året ge er upp på taket för inspektion. Det kan snabbt hända något om det får ligga och slå någonting eller att det börjar läcka in. Åtgärda så fort som ni upptäcker något som är fel med ert tak.