Utvändiga arbeten

UtsidanHus blir som alla vet förr eller senare slitna, vilket föranleder olika former av renoveringsarbeten, som till exempel åtgärder på fasaden, byte av fönster och dränering med mera.

Fasaden

Sprickor är en av de vanligaste orsakerna till att det behöver göras arbete på fasaden. Skulle man  upptäcka sprickor i fasaden bör man inte vänta att agera utan åtgärda detta så snabbt det bara går. Vill man undvika sprickor är ett bra tips att måla och tvätta fasaden regelbundet.

Byte av fönster

Fönster är ett av de ställen på ett hus som är mest utsatta för yttre påfrestningar i form av väder och vind. Ska man byta fönster är ett bra tips att välja fönster med bra värmeisolering, som släpper igenom mindre värme och som i sin tur leder till lägre uppvärmningskostnader. Ett bra alternativ om man vill slippa underhåll av sina fönster är att välja fönster i aluminium eller plast.

Dränering

Varför man dränerar ett hus kan det finnas flera anledningar till, dels kan det handla om att förbättra isoleringen av källaren, dels kan det vara en åtgärd för att undvika fuktskador på huset. Just den sista åtgärda kan vara en bra anledning att se över om huset på något sätt behöver dräneras. En bra idé kan vara att låta en fackman titta på det hela för att se vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas.

För fler skötseltips till ditt hem, besök villaägarnas underhållningsskola.