Strategi för att riva ett hus

riva hus

När ett hus ska rivas är det många faktorer som behöver tas hänsyn till, dels för att arbetet ska bli så lyckat som möjligt och dels för att följa de lager och riktlinjer som finns. Rivningen av ett hus måste även planeras noga.

Bra verktyg

Vid en rivning är det viktigt att använda sig av högkvalitativa verktyg som utför arbetet på ett effektivt och säkert sätt. Amas tipsar om en rivningsgrip med modellnamn MD. Den passar bra att använda vid en mer robust rivning eller demolering, men även vid sortering eller återvinning. Rivningsgrip MD har 360 graders rotation och utbytbara slitstål. Den består av samma grundstruktur, där anpassade griparmar kan appliceras beroende på vilket arbete som ska utföras. Rivningsgripen kan användas för maskiner som väger mellan 1.5 till 60 ton.

De olika griparmarna som kan appliceras på grundstrukturen heter S-käft, D-käft och MP-käft beroende på deras olika utseenden. S-käften används med fördel vid återvinning samt när du ska gripa och sortera material. D-käften är mer kraftfull än S-käften och är den bästa modellen för rivningsarbete. Konstruktionen är extra slitstark och tålig. MP-käften kan ta riktigt tunga lyft och passar till exempel vid flytt av tunga stenblock.

Lagar och bestämmelser vid rivning

Arbetsmiljöverket betonar vikten av att känna till husets konstruktion innan en rivning påbörjas. Successivt under rivningen, måste stabilitet och bärförmåga testas. Det är även viktigt att undersöka området kring huset för att utesluta att marken skulle vara förorenad.

Följande punkter ska inkluderas i en beskrivning av rivningen: hur huset är konstruerat, husets material, hur rivningen ska gå till, säkerhetsåtgärder i olika rivningsskeden, hur arbete med hälsofarliga material ska utföras samt möjliga smittorisker. Dessutom ska faktorer som personlig skyddsutrustning och riskförebyggande åtgärder dokumenteras. Exempel på sådana risker kan vara buller och belastning.