Större former av renoveringar

Är ni en bostadsrättsförening så förekommer det ibland större renoveringar som behöver genomföras i er fastighet. Dessa är då mest troligt beslutade om vid er årsstämma och hela föreningen har godkänt det som ska förbättras och renoveras.

Om ni har börjat prata om detta i er förening så kan det finnas anledning att läsa på om vad stambyte innebär. Det kan finnas anledning att ta fram material som delas ut till alla bostadsrättsinnehavare så alla är medvetna om vilka åtgärder som kommer att vidtas. Ett stambyte berör alla i fastigheterna på något sätt. Det är viktigt att alla i föreningen för göra sin röst hörd under årsstämman då besluten ska fattas.

Ska de gamla stammarna bytas ut utan några andra ingrepp så ses detta som ett reguljärt underhåll av fastigheten. Ofta så är det äldre fastigheter som stambyte börjar vara aktuell. Det är en viss livslängd på dessa stammar och för att allt ska fungera smärtfritt så är det viktigt att man gör detta stambyte innan något allvarligare händer. Bostädernas värde kommer att öka i samband med att fastigheten hålls efter enligt de planer som bostadsrättsföreningen har.

I samband med detta stambyte så kan det finnas anledning att man renoverar sitt badrum. Har man nyligen renoverat sitt badrum så har inte bostadsrättsföreningen någon skyldighet att betala för återställande. Dock så kan det vara skillnad från föreningar. Kolla upp med styrelsen huruvida ersättning kan utgå eller inte vid ett stambyte och återställande av badrum.