Se över din VVS

Tillhör du en av dem som har gamla avloppsrör i villan som kanske skulle behövas bytas ut? Kanske du nyss köpt en gammal villa och är osäker på om avloppsrören håller tätt och fungerar. Då kan det vara bra att se till att de ses över, för att inte i framtiden orsaka läckor och skador.

Avloppsutrustning

Det man först måste göra är att se till att avloppen är täta och inte läcker. Det gäller därför att alla rör är synliga. Gör en kartläggning av rör som finns både till tappvatten- och spillvatten installationerna.  Känner du dig osäker kan det vara bra att ta hjälp av ett företag för grundlig analys och förslag på tänkbara reparationer. Bor du i Stockholmsområdet finns företaget Rörjouren, ett företag som är duktiga inom vvs och som har öppet dygnet runt. Så skulle några problem uppkomma under konstiga tider går det alltid att få hjälp snabbt.

Något som är extra viktigt att kolla är alla kopplingar och lödfogar. Det är framförallt vanligt på äldre vvs rör att de börjar läcka i kopplingarna. Har huset renoverats och det installerats nya rör i vissa delar av huset är det viktigt att hålla de gamla kopplingarna under uppsikt. Det är ganska vanligt att de gamla kopplingarna börjar läcka när de utsätts för yttre åverkan.

Här är några andra saker som är bra att hålla koll på;

  • Ventiler som är gamla. Dessa kan med tid försämras och bli otäta.
  • Gamla rör. Förzinkade stålrör användes mycket förr. Dessa har mycket sämre hållbarhet än kopparrör och brukar även vara sammanfogade med material som inte är så hållbart.
  • Avloppsrören. Dessa är antingen i gjutjärn eller plast. Här kan man inte säga att det ena är bättre än de andra men båda dessa material förekommer i olika kvaliteer. Det är därför viktigt att kolla vilket form på materialet som finns i ditt hus.

Genom att noga gå igenom ditt hus och se över alla gamla rör och avlopp och ersätta med nya skapar du ett hem med lång livslängd framöver. Ett hem där du undviker läckor och skador.