Översvämning i källaren

shutterstock_117255025

Att drabbas av en översvämning i källaren kan vara ett stort problem, som tur är finns det både sätt att förhindra detta och att åtgärda det om det skulle hända trots förberedelserna.

Först och främst måste man se till att avrinning från marken och takavloppet fungerar som det ska. Gör desamma med dräneringssystemet och avloppsinstallationen, är det något här som måste åtgärdas bör man först ta kontakt med kommunen eller installatören.

Om man bor i ett område som upprepade gånger har drabbats av översvämningar är det på tiden att man rapporterar de brister man finner till kommunen.

Har man drabbats av en översvämning är det första man ska göra att slå av strömmen då vattnet annars kan bli strömförande. Dock så ska man se till att eventuella pumpar för dränering fortfarande är strömförsörjda. Är det avloppsvatten det handlar om ska man alltid vara försiktigt med hygienen om man kommer i kontakt med det.

Översvämningsskador anmäls till sitt försäkringsbolag och VA-bolaget, dokumentera skadorna genom att ta foton av allt. Rädda det som går att rädda, men man bör aldrig riskera sin egen säkerhet i försöket. Förstöra saker ska man inte kasta bort förrän försäkringsbolagen har kunnat besöka och konstatera vad som förstörts.

Om skadorna beror på att VA-bolagets ledningar inte klarat av lagkraven som ställs på dem, kan man begära ersättning för självrisken och andra kostnader som försäkringsbolaget inte täcker.

Förhoppningsvis är det inget som går att byta ut som går förlorat i en översvämning, men för att gardera sig lite bättre mot detta kan man noga överväga vad det är man förvarar i källarutrymmen. Man kan dessutom se till att saker inte förvaras i enkla pappkartonger och liknande, det kan vara ett smart drag att investera i ett antal bättre förvaringslådor som inte drabbas lika hårt av en översvämning.