Förbättra ventilationen hemma

Ett hem kan dras med dålig ventilation i flera år utan att du misstänker att något är på tok. Men faktum är att ventilationen påverkar dig och din familj mycket mer än du tror. Dålig ventilation ökar risken att framkalla allergier, trötthet, irritation, dålig sömn och lättare att bli sjuk. I och med att ventilationen är dålig riskerar du också ökade halter radon i hemmet, ett ämne som är cancerframkallande.

Mekanisk ventilation

Det allra bästa alternativet är att överge självdraget och installera mekanisk ventilation. Det går också att sätta in värmeåtervinning så att den automatiska ventilationen inte drar ut all varm luft och ökar uppvärmningskostnaderna. I ett hus med bra ventilation ska uteluftsflödet vara kring 0,35 liter per sekund samt lite högre utbyte i badrum och tvättstugor där fukten trivs.

Om du redan har mekanisk ventilation i hemmet men anser att luften fortfarande känns dålig behöver du läsa på om ditt system och hur det justeras. Renoveringar som har skett efter installationen kan helt klart påverka ventilationen och kräva justeringar.

Förbättra självdrag

Hus byggda innan 1976 byggdes med självdrag och hos många är denna princip kvar. Förr ansåg man inte att luftombytet behövde vara lika stort som idag, även om ditt självdrag fungerar som det ska anses det undermålig i dagens standard.

En viktig komponent i en fungerande ventilationen är skorstenen, den skapar drag ut genom huset och tar med sig den dåliga luften. En fungerande skorsten som faktiskt används gör stor skillnad i självdraget.

Sätt in friskluftsventiler i vardagsrum och sovrum, där saknas det ofta i äldre hem. Om dina fönster har inbyggd ventilationen ska dessa spjäll vara öppna. Annars får du ställa upp fönstret i ungefär en kvart för att vädra ut helt. Det behöver du även göra på vintern.