Dags för fasadarbeten

Ytterväggar och yttertak är de av husets beståndsdelar som skall möta väder och vind och skydda fastigheten. I vårt kyliga land måste man även tänka på isoleringen och den ligger förstås mellan de yttre och inre delarna av en vägg. Det säger sig självt att det är ytan som får ta mest stryk och behöver bytas ut då och då.

Byta fasad

När man skall byta fasad finns det en hel del alternativ man behöver ta ställning till. Vilket material skall man välja, vilket underhåll behöver den eller den typen? En vägg med träpanel som exempel, kan man behöva måla om med jämna mellanrum utan att den behöver bytas ut. Men till slut måste den gamla panelen bort. Plåt har andra villkor. Stenfasad är ytterligare en sorts yttervägg. Oavsett vilket man väljer bör man tänka på olika skydd som kan behövas för arbetet. Fallskydd kan behövas för arbete över någon eller några meters höjd, väderskydd betyder en hel del för säkringen av kvalitén. Kanske behövs bullerskydd. Tänk på att många olyckor inträffar just vid tak- och fasadarbeten. Skyddsanordningar är viktigt, både för dig som husägare och för din omgivning.

Kostnad

Kostnaden för olika fasadbeklädnader är givetvis en viktig del. Men det finns många faktorer att ta med i beräkningen. Skall man byta ut isoleringen? Skall man tilläggsisolera? Vilken livslängd har fasaden jag väljer? Vilken energieffekt får man med tilläggsisolering, vad kan man spara i uppvärmningskostnad? Och som nämnts tidigare: underhållsbehovet. Ja, det är mycket att fundera på och ta ställning till.

För ombyggnads- och renoveringsarbeten finns numera ROT-avdrag. Skatteverket ger skattereduktion för de arbeten som företag utför med ditt hus. Detta gäller alltså reparation och underhållsarbeten samt tillbyggnadsarbeten och avser själva arbetskostnaden. Materialkostnaden får dock inte inräknas.