Bygga enplans hus eller flera våningar.

2982334-husbygge-pagar-4

Idag är det många som önskar bygga enplanshus. Men ändå är det vanligare med tvåplanshus. Varför är det så?

I de flesta fall är det ekonomiskt fördelaktigt att bygga mer på höjden. För du kan ha en mindre tomt men med större boyta. Även kostnadsmässigt skiljer det sig.

En enplansvilla med samma boyta som ett tvåplanshus, kräver större bottenplatta och större takyta. Det är två av de mest kostsamma delarna när man bygger ett nytt hus.

När bottenplattan är större krävs det att större yta isoleras.

Även anläggning av värmesystem. I ett tvåplans hus stiger värmen automatiskt uppåt. Och man använder sig av mindre energi för att värma upp huset.

Är det fler hus i området blir heller inte utsikten densamma från ett enplanshus som ett hus med ett övre plan.

Om man vill skydda sig mot inbrott måste man sätta låsa på alla fönster och dörrar på bottenplan, det blir en dyrare installation än i 2-planshus och 1,5-planshus eftersom det blir fler ytor som ska säkras.

Det kan upplevas som att det är längre mellan rummen än i ett hus i flera plan med samma kvadratmeter boyta. I 1,5-planshus har du ofta en central plats som fungerar som kommunikationsutrymme, men så blir det inte alltid i ett 1-planshus.