När du behöver hjälp

house

Som ägare av din bostad vill du kanske gärna göra mycket själv. Dels för att spara pengar, men även för att det är både roligt och tillfredsställande att se att du själv klarar av att göra det mesta som behövs.

Fast hur skicklig du än är på många saker så finns det ibland sådant som du behöver hjälp med. Uppgifter som du visserligen skulle kunna utföra, men endast efter mycket jobb eller efterforskningar – då är det i regel klokast att hjälp av någon utifrån.

Tvister, bråk och andra juridiska ärenden

Småbråk och tillfällig osämja bör du kunna ta hand om själv, kanske med hjälp av en utomstående medlare om det är alltför svårlösta problem. Men när det handlar om större värden eller något som kan få långsiktiga konsekvenser för dig bör du anlita ett juridiskt ombud. Bostadsjuristerna är experter på frågor om allt kring ditt boende,, till exempel köp och försäljning, men även granntvister och liknande.

Våtrumsarbeten

Reparation och renovering av badrum måste utföras på ett fackmannamässigt vis, annars är risken stor att du drabbas av framtida fukt-och mögelskador. Är du inte kunnig på området är det här en uppgift som ska överlåtas på en erfaren hantverkare. Dessutom gäller inga försäkringar om det vid framtida skador visar sig att de beror på undermåligt arbete. GVK har en lista på auktoriserade företag för våtrumsarbeten, dessutom många bra tips om vad du bör tänka på.

Dränering

Att lägga ner dräneringen kan nog många av oss göra, men den ska också ha lämplig lutning, den ska rinna ut på ett lämpligt ställe och det ska grävas runt hela grunden. Visst kan du gräva själv, men är det hård och stenig jord kan du behöva många dagar för det en grävmaskin gör på några timmar.